Důležité sdělení – Modernizace silnice Jedlová – hranice kraje

Stavební úřad Městského úřadu Polička oznámil zahájení stavebního řízení na stavbu Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje. S žádostí o informace se obracejte na Stavební úřad Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, Polička, úřední osoba Pavel Puchar, tel.: 468 001 717. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti je možné podat do 6. 5. 2022.

Vytisknout