Informace z jednání s hejtmanem Pardubického kraje

V pátek 25. 2. se uskutečnilo jednání starosty města Bystré s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Jednání se zúčastnil také pan místostarosta Ladislav Báča. V návaznosti na události posledních dní, ke kterým dochází na území Ukrajiny, kdy lze očekávat zvýšený pohyb ukrajinského obyvatelstva, kteří budou prchat před válečným konfliktem, vytipovává Pardubický kraj ve spolupráci se samosprávami vhodné objekty, které by mohly sloužit pro případné nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků. Mezi vytipované objekty byl zařazen i bysterský zámek či budova bývalého dětského domova v Poličce.

Je třeba zdůraznit, že pokud bude třeba budovu zámku využít, jedná se pouze o dočasné umístění uprchlíků, zatím však není vůbec jasné, zda to bude nutné. Nicméně je nutné se na možnou situaci připravit.

Z jednání s hejtmanem Netolickým vyplynulo, že zámek nadále zůstane v majetku kraje, pouze bude nabídnut k dočasnému využití, kraj také bude ve spolupráci s Policií ČR garantovat zajištění bezpečnosti jak uprchlíků, tak občanů Bystrého. Předpokládá se využití pro ubytování rodin s dětmi, případně seniorů, protože podle posledních zpráv území Ukrajiny nemohou opustit muži mezi 18 až 60 lety, kteří podléhají branné povinnosti. Pan hejtman přislíbil, že město Bystré bude o všech krocích informováno a bude mít možnost vznášet své požadavky. Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že vše závisí na dalším vývoji situace, jasněji by mělo být na začátku příštího týdne.     

Vytisknout