Po roční pauze Tři králové putovali a vykoledovali rekord

Nad letošní tříkrálovou sbírkou se dlouho vznášel otazník: Budou moci koledníci vyjít do ulic, nebo se sbírka opět odehraje bez jejich účasti a pokladničky budou pouze v obchodech? Rozhodující bylo čtvrteční testování v základní škole, to dopadlo dobře, a tak nic nebránilo tomu, aby skupinky Tří králů mohli obejít Bystré stejně, jako jsme byli zvyklí v minulých letech. Zároveň ale měli dárci možnost přispět na čtyřech veřejných místech.

V mrazivou sobotu 8. ledna se do bysterských ulic vypravilo 32 koledníků rozdělených do devíti skupin.

Tříkrálovou sbírku organizuje Oblastní charita v Poličce, která poskytuje sociální služby v širokém regionu Poličska, spolu s městem Bystré, Římskokatolickou farností Bystré a Základní školou Bystré.

O 65% výnosu rozhoduje Oblastní charita Polička, která výtěžek sbírky použije pro potřeby celého regionu Poličska. V letošním roce chce charita posílit kapacitu odborného týmu Domácího hospice sv. Michaela, dále podpořit rozvoj služby Otevřené dveře a s tím související provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách, posílit Fond přímé pomoci pomáhající potřebným na Poličsku a vytvořit finanční rezervu na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí. Část sbírky směřuje na zahraniční projekty Charity, např. na vzdělávací projekty v Indii, o jejichž přínosu má vedení Oblastní charity Polička přímé informace.

Otevřené a spočítané pokladničky pak vydaly svědectví o tom, že obyvatelé Bystrého byli opět štědří a celková vybraná částka činí 74 357,- Kč, v roce 2021 to bylo 54 710,- Kč, v roce 2020 58 429,- Kč.

Výsledky sbírky v jednotlivých úsecích:

kasička č. vedoucí skupiny ulice částka
68 Jan Dittrich nám. Na Podkově, ulice Moravská 11 460,-
69 Vladimíra Svobodová Na Březích, Družstevní (bytové domy) 6 492,-
70 Martin Dvořák Na Kopečkách, Nerudova, Na Drahách, část ulice T. Novákové 5 572,-
71 Petr Findejs Školní, část ulice Vrchlického 10 719,-
72 Markéta Mládková Hradčany, Zlatá voda 5 770,-
178 Drahomíra Chadimová Smetanova, T. Novákové 9 158,-
179 Jáchym Chadima Sulkovská, Sokolovská, Dukelská, část ulice Družstevní, Obránců mír 8 285,-
180 Markéta Dvořáková Na Příkopech, Nad Kašpárkem, Tkalcovská, část ulice Družstevní, část ulice T. Novákové      6 650,-
181 Pavlína Mládková Pod Poštou, Vedřelova, část ulice Vrchlického, Zámecká, 3 308,-

 

Kasičky na veřejných místech

COOP Bystré – 3 123,- Kč

Řeznictví Slezák – 985,- Kč

Informační centrum – 1 143,- Kč

Farní úřad a chrám sv. Jana Křtitele – 1692,- Kč

Je třeba poděkovat všem velkým i malým koledníkům, vedoucím jednotlivých skupin, dalším organizátorům, panu faráři Matrasovi, majitelům a zaměstnancům obchodů, kde byly pokladničky umístěny, zejména ale všem, kteří přispěli a naplnili kasičky.

Mgr. Jan Neudert, starosta města

Vytisknout E-mail