Informace k cenám energií

Svaz měst a obcí ČR poskytuje informační servis k problematice cen energií. Na webových stránkách můžete najít pomocnou ruku ve formě článků, odkazů či kontaktů. Zde najdete například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP), kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce či stránky MPSV .

Vytisknout E-mail