Školení pro širokou veřejnost

V pondělí 11. 10. od 16 hodin se v Multifunkčním domě uskuteční školení pro zájemce o poskytnutí 1. pomoci při resuscitaci za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru (AED). S přístrojem nás seznámí záchranář Miroslav Kušnír. Školení bude trvat cca 2 hodiny. Zveme všechny zájemce, kteří by si chtěli vyzkoušet a naučit se činnosti, které mohou zachránit lidský život.

Vytisknout