UZÁVĚRKA ULICE U FARY

Od 16. 8. bude probíhat oprava domu čp. 42 na náměstí Na Podkově. Opravována bude poškozená fasáda do ulice Sulkovská. Práce budou probíhat z mobilního lešení, které bude instalováno pouze na dobu nezbytně nutnou. Délka opravy závisí na vhodných klimatických podmínkách. Po tuto dobu bude dočasně omezen průjezd ulicí Sulkovská, průchod pro pěší bude se zvýšenou opatrností umožněn.
Uzavření ulice bude označeno vždy již od hasičské zbrojnice, příjezd na parkoviště u kina bude možný. Dbejte pokynů pracovníků stavby.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (oznámení Sulkovská.pdf)oznámení Sulkovská.pdf[ ]249 kB

Vytisknout E-mail