Výbor kontrolní

Kontroluje plnění usnesení ZM a RM. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MÚ na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo ZM.

Předseda kontrolního výboru: Ing. Jiří Luňáček

Členové výboru: Ing. Josef Mládek, Ivan Marek, Luboš Dittrich

 

Vytisknout