Komise inventarizační

Ústřední inventarizační komise:

Předseda komise: Mgr. Jan Neudert

Členové komise: František Dvořák, Bc. Pavlína Slezáková, DiS.

Vytisknout