Otevírací doba skládky a sběrného dvora

LETNÍ OBDOBÍ  
úterý pátek, sobota 13:00 - 16:00
ZIMNÍ OBDOBÍ  
pátek 13:00 - 16:00