Město Bystré

Informace z jednání s hejtmanem Pardubického kraje

V pátek 25. 2. se uskutečnilo jednání starosty města Bystré s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Jednání se zúčastnil také pan místostarosta Ladislav Báča. V návaznosti na události posledních dní, ke kterým dochází na území Ukrajiny, kdy lze očekávat zvýšený pohyb ukrajinského obyvatelstva, kteří budou prchat před válečným konfliktem, vytipovává Pardubický kraj ve spolupráci se samosprávami vhodné objekty, které by mohly sloužit pro případné nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků. Mezi vytipované objekty byl zařazen i bysterský zámek či budova bývalého dětského domova v Poličce.

Je třeba zdůraznit, že pokud bude třeba budovu zámku využít, jedná se pouze o dočasné umístění uprchlíků, zatím však není vůbec jasné, zda to bude nutné. Nicméně je nutné se na možnou situaci připravit.

Z jednání s hejtmanem Netolickým vyplynulo, že zámek nadále zůstane v majetku kraje, pouze bude nabídnut k dočasnému využití, kraj také bude ve spolupráci s Policií ČR garantovat zajištění bezpečnosti jak uprchlíků, tak občanů Bystrého. Předpokládá se využití pro ubytování rodin s dětmi, případně seniorů, protože podle posledních zpráv území Ukrajiny nemohou opustit muži mezi 18 až 60 lety, kteří podléhají branné povinnosti. Pan hejtman přislíbil, že město Bystré bude o všech krocích informováno a bude mít možnost vznášet své požadavky. Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že vše závisí na dalším vývoji situace, jasněji by mělo být na začátku příštího týdne.     

Vytisknout E-mail

Ať žijí husité!

Kulturní komise města Bystré vás zve na novou hru bysterského ochotnického souboru Ať žijí husité!

Premiéra se uskuteční v sobotu 12. února od 19 hodin v divadelním sále Sokolovny. Předprodej vstupenek od 7. února v Informačním centru.

Repríza proběhne v neděli 20. února od 16 hodin. Předprodej vstupenek od 14. února v IC.

Vstup do divadla je možný pouze za dodržení platných ustanovení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. 12. 2021.

Plakat husiti original 3

Vytisknout E-mail

Omezení autobusových spojů - ARRIVA autobusy

Od pondělí 31.1.2022 může dojít z důvodu zvýšené nemocnosti řidičů k výpadu některých spojů zajišťovaných dopravcem ARRIVA autobusy.

Aktuální seznam nezajištěných spojů bude k dispozici na stránkách Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/article.aspx?managePreview=ok&thema=3472&category=&language=1&item=111177) nebo na stránkách dispečinku Iredo (www.oredo.cz).

Vytisknout E-mail

Po roční pauze Tři králové putovali a vykoledovali rekord

Nad letošní tříkrálovou sbírkou se dlouho vznášel otazník: Budou moci koledníci vyjít do ulic, nebo se sbírka opět odehraje bez jejich účasti a pokladničky budou pouze v obchodech? Rozhodující bylo čtvrteční testování v základní škole, to dopadlo dobře, a tak nic nebránilo tomu, aby skupinky Tří králů mohli obejít Bystré stejně, jako jsme byli zvyklí v minulých letech. Zároveň ale měli dárci možnost přispět na čtyřech veřejných místech.

V mrazivou sobotu 8. ledna se do bysterských ulic vypravilo 32 koledníků rozdělených do devíti skupin.

Tříkrálovou sbírku organizuje Oblastní charita v Poličce, která poskytuje sociální služby v širokém regionu Poličska, spolu s městem Bystré, Římskokatolickou farností Bystré a Základní školou Bystré.

O 65% výnosu rozhoduje Oblastní charita Polička, která výtěžek sbírky použije pro potřeby celého regionu Poličska. V letošním roce chce charita posílit kapacitu odborného týmu Domácího hospice sv. Michaela, dále podpořit rozvoj služby Otevřené dveře a s tím související provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách, posílit Fond přímé pomoci pomáhající potřebným na Poličsku a vytvořit finanční rezervu na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí. Část sbírky směřuje na zahraniční projekty Charity, např. na vzdělávací projekty v Indii, o jejichž přínosu má vedení Oblastní charity Polička přímé informace.

Otevřené a spočítané pokladničky pak vydaly svědectví o tom, že obyvatelé Bystrého byli opět štědří a celková vybraná částka činí 74 357,- Kč, v roce 2021 to bylo 54 710,- Kč, v roce 2020 58 429,- Kč.

Výsledky sbírky v jednotlivých úsecích:

kasička č. vedoucí skupiny ulice částka
68 Jan Dittrich nám. Na Podkově, ulice Moravská 11 460,-
69 Vladimíra Svobodová Na Březích, Družstevní (bytové domy) 6 492,-
70 Martin Dvořák Na Kopečkách, Nerudova, Na Drahách, část ulice T. Novákové 5 572,-
71 Petr Findejs Školní, část ulice Vrchlického 10 719,-
72 Markéta Mládková Hradčany, Zlatá voda 5 770,-
178 Drahomíra Chadimová Smetanova, T. Novákové 9 158,-
179 Jáchym Chadima Sulkovská, Sokolovská, Dukelská, část ulice Družstevní, Obránců mír 8 285,-
180 Markéta Dvořáková Na Příkopech, Nad Kašpárkem, Tkalcovská, část ulice Družstevní, část ulice T. Novákové      6 650,-
181 Pavlína Mládková Pod Poštou, Vedřelova, část ulice Vrchlického, Zámecká, 3 308,-

 

Kasičky na veřejných místech

COOP Bystré – 3 123,- Kč

Řeznictví Slezák – 985,- Kč

Informační centrum – 1 143,- Kč

Farní úřad a chrám sv. Jana Křtitele – 1692,- Kč

Je třeba poděkovat všem velkým i malým koledníkům, vedoucím jednotlivých skupin, dalším organizátorům, panu faráři Matrasovi, majitelům a zaměstnancům obchodů, kde byly pokladničky umístěny, zejména ale všem, kteří přispěli a naplnili kasičky.

Mgr. Jan Neudert, starosta města

Vytisknout E-mail

Redukované jízdní řády od 17.1.2022

Pardubický kraj připravuje redukované jízdní řády.

Z důvodu předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě. Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu nelze dopředu stanovit, proto nebude dopředu znám rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupuje k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.  Zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.

Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě se zatím o žádných omezeních neuvažuje. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Vytisknout E-mail

Očkování proti COVID-19

Město Bystré ve spolupráci s Pardubickým krajem připravilo pro zájemce očkování proti nemoci COVID-19. Uskuteční se v sobotu 15. 1. v sále Multifunkčního domu od 10 do 17 hodin. Očkování je primárně určeno zájemcům o třetí, posilující dávku, ti budou očkováni vakcínou společnosti BioNTech/Pfizer.  Je však možné očkovat i první a druhou dávku. Z důvodu hladkého průběhu prosíme zájemce, aby se registrovali v Informačním centru, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 775 721 241. Při registraci sdělte, o jakou dávku máte zájem, v jakém čase byste se mohli dostavit a kontakt na vás. Očkování se uskuteční v případě, že bude registrováno alespoň 50 zájemců. Termín pro registraci je do čtvrtka 13. 1. do 15 hodin.

Vytisknout E-mail

Informace k cenám energií

Svaz měst a obcí ČR poskytuje informační servis k problematice cen energií. Na webových stránkách můžete najít pomocnou ruku ve formě článků, odkazů či kontaktů. Zde najdete například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP), kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce či stránky MPSV .

Vytisknout E-mail

Video o Bystrém

bn logo
rozhlas

SMS Info

ZN logo