Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.01.2018 08.02.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
470/2018 Pavlína Kuklová
27.12.2017 12.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4463/2017 Pavlína Kuklová
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
4428/2017 Pavlína Kuklová
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4432/2017 Pavlína Kuklová
18.12.2017 03.01.2018 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
4399/2017 Pavlína Kuklová
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1-2017 Pavlína Kuklová
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2017, o místním poplatku ze psů
2-2017 Pavlína Kuklová
08.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
3871/2017 Pavlína Kuklová
20.09.2017 08.10.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
3282/2017 Pavlína Kuklová
25.08.2017 01.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2971/2017 Pavlína Kuklová
01.06.2017 19.06.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Sulkovská a Dukelská ve městě Bystrém
1791/2017 Pavlína Kuklová
25.04.2017 01.06.2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
1260/2017 Pavlína Kuklová
19.04.2017 05.05.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Sulkovská
1222/2017 Pavlína Kuklová
13.01.2017 30.01.2017 Veřejná vyhláška s opraveným opatřením obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
186/2017 Pavlína Kuklová
09.01.2017 25.01.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
107/2016 Pavlína Kuklová
28.12.2016 13.01.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
3411/2016 Pavlína Kuklová
21.12.2016 09.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2016, o nočním klidu
1-2016 Pavlína Kuklová
21.12.2016 09.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2-2016 Pavlína Kuklová
16.11.2016 16.05.2017 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Uzavírka části místní komunikace v ul. Sulkovská
3068/2016 Pavlína Kuklová
05.08.2016 22.08.2016 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy
51742/ENV/16 Pavlína Kuklová
27.05.2016 14.10.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
1408/2016 Pavlína Kuklová
17.05.2016 17.05.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
17489/2015 Pavlína Kuklová
16.05.2016 23.06.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
218/2015 Pavlína Kuklová
28.04.2016 01.06.2016 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
785943/16 Pavlína Kuklová
25.04.2016 11.05.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09350/2016 Pavlína Kuklová
22.02.2016 09.03.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré
1 Dita Korábová, DiS.
13.01.2016 29.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
141 Pavlína Kuklová
18.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 3/2015
3-2015 Pavlína Kuklová
26.11.2015 14.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2-2015 Pavlína Kuklová
26.10.2015 12.01.2016 Tržní řád
1/2015 Pavlína Kuklová
>