Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

- sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč, poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
- paušální částka činí za rok a lůžko 1.000,-Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30.6. kalendářního roku.

Vytisknout