Informace k místním poplatkům

Pro rok 2020 je výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovena OZV č. 3/2019 vy výši 600,-- Kč za osobu, popř. nemovitost kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Výše místního poplatku ze psů je pro rok 2020 stanovena  OZV č. 4/20019 ve výši 500,-- Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 750,-- Kč.

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let je výše stanovena na 200,-- Kč a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ve výši 300,-- Kč.

Vytisknout E-mail