Vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5.9.2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Vytisknout