Hlášení městského rozhlasu - 7.8.2018 (Zákaz odběru povrchových vod)

1. Oznamujeme všem občanům, že Městský úřad Polička vydal veřejnou vyhlášku – opatření při nedostatku vody, zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na zalévání, mytí aut, napouštění bazénů atp. Toto nařízení platí i pro město Bystré, Hamry a pro celé správní území ORP Polička. Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správním řízení městem Polička. Celé znění dané vyhlášky najdete na úředních deskách a na webu města.

2. Město Bystré žádá všechny občany, aby z důvodu dlouhotrvajícího sucha maximálně šetřili pitnou vodou z vodovodního řádu. Nepoužívejte pitnou vodu na zalévání trávníků a mytí aut.

3. Hasičský záchranný zbor Pardubického kraje důrazně varuje občany, před možností vzniku požáru v důsledku dlouhotrvajícího sucha. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, kouření v lesích, rozdělávání ohně v přírodě, pálení a vypalování suché trávy atp. Žádáme vás o maximální ostrahu při rozdělávání ohňů a grilů i ve vašich zahradách.

Všechna opatření platí s okamžitou platností na dobu neurčitou do odvolání. Děkujeme za pochopení a dodržování nařízení.

Vytisknout