VÝSTAVA BETLÉMŮ OČIMA ING. IVANA HEJTMÁNKA

Zdařilá vánoční výstava betlémů v Bystrém

Letošní vánoční výstava betlémů v našem malebném městě Bystrém na česko-moravském pomezí byla opět úspěšná. Díky spolupráci Městského úřadu a Spolku českých betlemářů pobočce Betlemářů Poličska, a také díky obětavé práci dobrovolníků měli návštěvníci Multifunkčního domu možnost zhlédnout více jak 40 betlémů. Část exponátů tvořily jako každé dva roky rodinné betlémy bysterských občanů, kteří je pořizovali od konce 19. stol., a dodnes se díky tradici uchovávají v rodinách potomků původních majitelů, jako velká vzácnost. Figurky pro betlémy králického typu byly v předvánočním období k dostání na jarmacích ve východočeských městečkách a svojí příznivou cenou, byly dosažitelné i chudším obyvatelům tohoto kraje, kteří si tak tvořili podle svých vlastních představ, betlémy k oslavě narození Páně. A tak vzniklo několik krásných rodinných památek i v Bystrém. Vlastní tvorbu na letošní výstavě představil tradičně Bohumír Andrle z Poličky, předseda Betlemářů Poličska, pokračovatel betlemářské tradice rodu Jeřábko – Andrlova. Pozornost upoutaly také tři pohyblivé betlémy současných tvůrců, z nichž dva jsou pokračovatelé bysterských zakladatelů betlemářské tradice pohyblivých betlémů. Zdeněk Elčkner, který se, se svými spolupracovníky,zasloužil o realizaci výstavy, představil kromě krásných mechanických jeslí a betléma svého otce Jaroslava (1914 – 1994), také další vlastní dílo, vytvořené v posledním desetiletí. Bysterský rodák Ing. Ivan Hejtmánek, který se již podruhé zúčastnil výstavy, představil stále se rozrůstající a postupně mechanizovaný a ozvučený „Betlém z Rožnova“, tedy z Valašska, kde nyní již 50 let žije se svojí rodinou. Začátek jeho tvorby je v roce 2013. Pohyblivý betlém,vytvořený v letech 1927 - 1977 Josefem Hejtmánkem (1910 – 1977), se bohužel nedochoval, a proto syn Ivan letos zrestauroval, a znovu představil po dvaceti letech v Bystrém alespoň zachovalou část. Informaci o osudu betléma si mohli pamětníci i ostatní návštěvníci přečíst na výstavě. Třetí mechanický betlém pochází z tvorby Stanislava Krále, současného bysterského betlemáře, jehož první papírové betlémy vznikly ve spolupráci s bratrem Janem v 90 letech m. s. Inspirací ke zhotovení betlémů byla pro oba bratry častá návštěva pohyblivého betléma u Hejtmánků. Je potřeba ocenit práci nových tvůrců, kteří pokračují v tradici, o kterou se v Bystrém zasloužili František a Jaroslav Elčknerovi, Josef Hejtmánek, a také Jan Šudoma, který v 50 letech m. s. zhotovil za pomoci řezbáře Václava Kastnera z Poličky podivuhodný pohyblivý betlém, který se bohužel nedočkal dnešních dnů. Kulisu dřevěných betlémů vystřídaly na výstavě monumentální papírové betlémy Jana Opršála z Poličky a několik rodinných papírových betlémů zapůjčených od občanů. Rámec výstavy doplnily sběratelské „kousky „ Mirka Andrleho, které schraňuje ve svém sbírkovém depozitáři. Nechyběl malý betlém pana Františka Malého ze Sebranic, velmi aktivního člena Pobočky Betlemářů Poličska. Více jak 2000 návštěvníků, kteří výstavu v Bystrém zhlédli nešetřili chválou, a ocenili nejen práci tvůrců, ale také organizátorů výstavy. Společně s každoročním  letním řezbářským sympoziem WOOD ART se stalo Bystré v posledních dvaceti letech tradičním místem setkáni řezbářů a betlemářů a „řezbářská miniškolička“, organizovaná v rámci sympozia, přilákala v srpnu 2017 patnáct dětí, které se chtějí věnovat tomuto krásnému koníčku, jakým bezpochyby řezbářství a betlemářství je.

Leden 2018

Ing. Ivan Hejtmánek

Fotografie:

Obr. č. 1 Pohyblivý betlém Zdeňka Elčknera

Obr. č. 2 Betlém ze současné tvorby Zdeňka Elčknera

Obr. č. 3 Pohyblivý, osvětlený a ozvučený „Betlém z Rožnova“ současná tvorba Ing. Ivana Hejtmánka

Obr. č. 4 Restaurovaná zachovalá část 90 let starého, původně pohyblivého betléma Josefa Hejtmánka

Obr. č. 5 Pohyblivý betlém Stanislava Krále – současná tvorba

Obr. č. 6 Betlém Bohumíra Andrleho

Obr. č. 7 a 8 Králické betlémy – z rodinných památek v Bystrém

Obr. č. 9 Původní pohyblivý betlém Josefa Hejtmánka –snímek z pol. 50 let m.s.

Obr. č. 10+11 Z vernisáže Vánoční výstavy betlémů v Bystrém dne 1. 12. 2017

Fotografie z vernisáže výstavy naleznete zde

Vytisknout