Výbor kontrolní

Kontroluje plnění usnesení ZM a RM. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MÚ na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo ZM.

Předseda kontrolního výboru: Ing. Jiří Luňáček

Členové výboru: Ivan Marek, Ing. Josef Mládek

Vytisknout E-mail

>