Výbor finanční

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo.

Předseda finančního výboru: Ladislav Báča

Členové výboru: Bc. Jan Dittrich, Mgr. Dita Bomberová, Ivan Marek, Luboš Dittrich

Vytisknout