Komise inventarizační

Předseda komise: Mgr. Jan Neudert

Členové komise: František Dvořák, Petr Findejs, Josef Andrle, Ivan Marek, Ladislav Macků, Bc. Pavlína Slezáková, DiS.

Vytisknout