Město Bystré
 • S ČESKÝM ROZHLASEM PO STOPÁCH FILMAŘŮ

  Český rozhlas Pardubice odvysílal 11. února v rámci pořadu Východočeské výlety díl věnovaný filmovým místům. Zamířil i do Bystrého,kde vznikl legendární film Všichni dobří rodáci. Vedle toho se dozvíte, jaké filmy a pohádky se točily ve skanzenu na Veselém Kopci, jak Fantomas dobyl Kunětickou horu a...
 • INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

  INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 – splatnost poplatku je od 1. 3. do 30. 4. ve výši Kč 500,-- za osobu nebo objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný d...
 • VÝSTAVA BETLÉMŮ OČIMA ING. IVANA HEJTMÁNKA

  Zdařilá vánoční výstava betlémů v Bystrém Letošní vánoční výstava betlémů v našem malebném městě Bystrém na česko-moravském pomezí byla opět úspěšná. Díky spolupráci Městského úřadu a Spolku českých betlemářů pobočce Betlemářů Poličska, a také díky obětavé práci dobrovolníků měli návštěvn...
 • VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

  Podrobné informace o tříkrálové sbírce včetně výtěžků vybraných v jednotlivých obcích na Poličsku naleznete v příloze. Fotografie z bysterské tříkrálové sbírky najdete zde  
 • MASOPUST 2018

  Zveme Vás na masopustní veselí plné zábavy, hudby a dobrého jídla.Přijďte si užít trochu té masopustní taškařice! Od 12 hod. v prostorách Sokolovny Bystré.

INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

INFORMACE K PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 – splatnost poplatku je od 1. 3. do 30. 4. ve výši Kč 500,-- za osobu nebo objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v přiz

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 – splatnost poplatku je od 1. 3. do 30. 4. ve výši Kč 500,-- za osobu nebo objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v přiznání, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna. (zák. č. 565/1990 Sb. v platném znění, obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017)

U úhrady poplatku za svoz popelnic a kontejnerů pro podnikatele je splatnost dle uzavřené smlouvy do 31. 3. 2018.

Poplatek za psy – splatnost poplatku je dle obecně závazné vyhlášky města Bystré č. 2/2017 do 31. března kalendářního roku, sazba poplatku v Bystrém činí za prvního psa 400,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 500,-- Kč. Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu je sazba 200,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč.

Sazba poplatku v místní části Hamry je za prvního psa 300,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 400,-- Kč. Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu 200,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč.

Nájemné za dočasné užívání obecních pozemků je splatné do 30. 6. 2018.

 

Úhradu poplatků je možné provádět v hotovosti v pokladně města Bystré v Informačním centru nebo bezhotovostním převodem na účet města Bystré číslo účtu 1283412359/0800. V případě bezhotovostního převodu si vyžádejte variabilní symbol v kanceláři správce poplatků nebo na Informačním centru, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Telefon 468008186, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Informační centrum – telefon 468008161, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

nání, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna. (zák. č. 565/1990 Sb. v platném znění, obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2017)

U úhrady poplatku za svoz popelnic a kontejnerů pro podnikatele je splatnost dle uzavřené smlouvy do 31. 3. 2018.

Poplatek za psy – splatnost poplatku je dle obecně závazné vyhlášky města Bystré č. 2/2017 do 31. března kalendářního roku, sazba poplatku v Bystrém činí za prvního psa 400,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 500,-- Kč. Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu je sazba 200,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč.

Sazba poplatku v místní části Hamry je za prvního psa 300,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 400,-- Kč. Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu 200,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč.

Nájemné za dočasné užívání obecních pozemků je splatné do 30. 6. 2018.

 

Úhradu poplatků je možné provádět v hotovosti v pokladně města Bystré v Informačním centru nebo bezhotovostním převodem na účet města Bystré číslo účtu 1283412359/0800. V případě bezhotovostního převodu si vyžádejte variabilní symbol v kanceláři správce poplatků nebo na Informačním centru, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Telefon 468008186, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Informační centrum – telefon 468008161, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vytisknout E-mail

VÝSTAVA BETLÉMŮ OČIMA ING. IVANA HEJTMÁNKA

Zdařilá vánoční výstava betlémů v Bystrém

Letošní vánoční výstava betlémů v našem malebném městě Bystrém na česko-moravském pomezí byla opět úspěšná. Díky spolupráci Městského úřadu a Spolku českých betlemářů pobočce Betlemářů Poličska, a také díky obětavé práci dobrovolníků měli návštěvníci Multifunkčního domu možnost zhlédnout více jak 40 betlémů. Část exponátů tvořily jako každé dva roky rodinné betlémy bysterských občanů, kteří je pořizovali od konce 19. stol., a dodnes se díky tradici uchovávají v rodinách potomků původních majitelů, jako velká vzácnost. Figurky pro betlémy králického typu byly v předvánočním období k dostání na jarmacích ve východočeských městečkách a svojí příznivou cenou, byly dosažitelné i chudším obyvatelům tohoto kraje, kteří si tak tvořili podle svých vlastních představ, betlémy k oslavě narození Páně. A tak vzniklo několik krásných rodinných památek i v Bystrém. Vlastní tvorbu na letošní výstavě představil tradičně Bohumír Andrle z Poličky, předseda Betlemářů Poličska, pokračovatel betlemářské tradice rodu Jeřábko – Andrlova. Pozornost upoutaly také tři pohyblivé betlémy současných tvůrců, z nichž dva jsou pokračovatelé bysterských zakladatelů betlemářské tradice pohyblivých betlémů. Zdeněk Elčkner, který se, se svými spolupracovníky,zasloužil o realizaci výstavy, představil kromě krásných mechanických jeslí a betléma svého otce Jaroslava (1914 – 1994), také další vlastní dílo, vytvořené v posledním desetiletí. Bysterský rodák Ing. Ivan Hejtmánek, který se již podruhé zúčastnil výstavy, představil stále se rozrůstající a postupně mechanizovaný a ozvučený „Betlém z Rožnova“, tedy z Valašska, kde nyní již 50 let žije se svojí rodinou. Začátek jeho tvorby je v roce 2013. Pohyblivý betlém,vytvořený v letech 1927 - 1977 Josefem Hejtmánkem (1910 – 1977), se bohužel nedochoval, a proto syn Ivan letos zrestauroval, a znovu představil po dvaceti letech v Bystrém alespoň zachovalou část. Informaci o osudu betléma si mohli pamětníci i ostatní návštěvníci přečíst na výstavě. Třetí mechanický betlém pochází z tvorby Stanislava Krále, současného bysterského betlemáře, jehož první papírové betlémy vznikly ve spolupráci s bratrem Janem v 90 letech m. s. Inspirací ke zhotovení betlémů byla pro oba bratry častá návštěva pohyblivého betléma u Hejtmánků. Je potřeba ocenit práci nových tvůrců, kteří pokračují v tradici, o kterou se v Bystrém zasloužili František a Jaroslav Elčknerovi, Josef Hejtmánek, a také Jan Šudoma, který v 50 letech m. s. zhotovil za pomoci řezbáře Václava Kastnera z Poličky podivuhodný pohyblivý betlém, který se bohužel nedočkal dnešních dnů. Kulisu dřevěných betlémů vystřídaly na výstavě monumentální papírové betlémy Jana Opršála z Poličky a několik rodinných papírových betlémů zapůjčených od občanů. Rámec výstavy doplnily sběratelské „kousky „ Mirka Andrleho, které schraňuje ve svém sbírkovém depozitáři. Nechyběl malý betlém pana Františka Malého ze Sebranic, velmi aktivního člena Pobočky Betlemářů Poličska. Více jak 2000 návštěvníků, kteří výstavu v Bystrém zhlédli nešetřili chválou, a ocenili nejen práci tvůrců, ale také organizátorů výstavy. Společně s každoročním  letním řezbářským sympoziem WOOD ART se stalo Bystré v posledních dvaceti letech tradičním místem setkáni řezbářů a betlemářů a „řezbářská miniškolička“, organizovaná v rámci sympozia, přilákala v srpnu 2017 patnáct dětí, které se chtějí věnovat tomuto krásnému koníčku, jakým bezpochyby řezbářství a betlemářství je.

Leden 2018

Ing. Ivan Hejtmánek

Fotografie:

Obr. č. 1 Pohyblivý betlém Zdeňka Elčknera

Obr. č. 2 Betlém ze současné tvorby Zdeňka Elčknera

Obr. č. 3 Pohyblivý, osvětlený a ozvučený „Betlém z Rožnova“ současná tvorba Ing. Ivana Hejtmánka

Obr. č. 4 Restaurovaná zachovalá část 90 let starého, původně pohyblivého betléma Josefa Hejtmánka

Obr. č. 5 Pohyblivý betlém Stanislava Krále – současná tvorba

Obr. č. 6 Betlém Bohumíra Andrleho

Obr. č. 7 a 8 Králické betlémy – z rodinných památek v Bystrém

Obr. č. 9 Původní pohyblivý betlém Josefa Hejtmánka –snímek z pol. 50 let m.s.

Obr. č. 10+11 Z vernisáže Vánoční výstavy betlémů v Bystrém dne 1. 12. 2017

Fotografie z vernisáže výstavy naleznete zde

Vytisknout E-mail

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Podrobné informace o tříkrálové sbírce včetně výtěžků vybraných v jednotlivých obcích na Poličsku naleznete v příloze.

Fotografie z bysterské tříkrálové sbírky najdete zde

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Článek k dispozici do zpravodajů k tříkrálové sbírce.pdf)článek o tříkrálové sbírce[článek o tříkrálové sbírce]776 kB
Stáhnout tento soubor (výsledek TKS 2018.xls)výsledky tříkrálové sbírky na Poličsku[výsledky tříkrálové sbírky na Poličsku]54 kB

Vytisknout E-mail

PF 2018

Město Bystré Vám přeje klidné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů a pevné zdraví v roce 2018!

Vytisknout E-mail

NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA

Město Bystré se zúčastnilo soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb 2017. Soutěže se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %.

Cílem soutěže bylo podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky.

V Pardubickém kraji bylo podáno celkem 18 projektů ve 4 kategoriích. Dne 24. 3. 2017 byly vyhlášeny výsledky krajského kola a Město Bystré se umístilo na krásném 2. místě v kategorii nejlepší webová stránka města. 

I nadále chceme naše webové stránky zlepšovat, proto uvítáme jakékoli náměty či připomínky.

 

Vytisknout E-mail

Poskytování dotace z územního rozpočtu města Bystré

Město Bystré oznamuje občanům a organizacím, že s účinností od 20. února 2015 se změnil zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb. V souvislosti s touto změnou město Bystré informuje občany a organizace, že přijímá žádosti k poskytnutí „individuální“dotace z rozpočtu města Bystré pro rok 2015. Jedná se o finanční podporu sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží. Zastupitelstvo města Bystré vyčlenilo v rozpočtu na rok 2015 celkovou částku na tuto podporu 451 tisíc korun. Žadatelem může být spolek, sportovní klub, nezisková organizace, obecně prospěšná organizace i občan. O tuto dotaci lze žádat v průběhu celého roku do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Žádosti o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v elektronické podobě ZDE, nebo v tištěné podobě v kanceláři sekretariátu města Bystré a v Informačním centru.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta města

Vytisknout E-mail

S ČESKÝM ROZHLASEM PO STOPÁCH FILMAŘŮ

Český rozhlas Pardubice odvysílal 11. února v rámci pořadu Východočeské výlety díl věnovaný filmovým místům. Zamířil i do Bystrého,kde vznikl legendární film Všichni dobří rodáci. Vedle toho se dozvíte, jaké filmy a pohádky se točily ve skanzenu na Veselém Kopci, jak Fantomas dobyl Kunětickou horu a proč na zámku v Litomyšli visí lustr z oscarového snímku Amadeus. A mnohem víc!

Záznam vysílání si můžete pustit zde http://www.rozhlas.cz/zaznamy/pardubice#/2018-02-11/11

Vytisknout E-mail

Reflexní prvky

V Informačním centru prodáváme reflexní prvky s nápisem Město Bystré (pásky, přívěsky, samolepky), kterými musí být v souladu s novelou silničního zákona označeni chodci pohybující se za snížené viditelnosti mimo obec…

Ceny od 5,-

Vytisknout E-mail

Naučné stezky

Informační centrum připravilo NEJEN pro turisty dva okruhy bysterské naučné stezky. Jedná se o Malý a Velký okruh propojující nejvýznamnější historické objekty s významnými krajinnými prvky města a prostřednictvím cedulí dávají možnost dozvědět se o daném objektu zajímavé informace.
Mapky k okruhům jsou k dostání v IC nebo ke stažení na stránkách města. http://www.bystre.cz/tic/ke-stazeni

Vytisknout E-mail

 • 1
 • 2

Video o Bystrém

>