Diplom za vzorné vedení kroniky

Město Bystré, které se zúčastnilo soutěže Vesnice roku 2017, neodešlo ani letos s prázdnou. Hodnotitelská komise mu totiž udělila "Diplom za vzorné vedení kroniky" a peněžní dar ve výši 20 000,-.

Kroniku v současné době vede pan Vratislav Dittrich, kterému za za to patří náš velký dík!

Vytisknout